svenska
Lyssna
MENY

In English: Back to the roots

08 februari 2023, kl. 18:00 - 19:30

Dokumentärfilm om Nenetska, urfolk i norra Sibirien och samtal om visuell etnografi.

Var: Etnografiska museet
Pris: 100 kr med årskort. Utan årskort 150 kr. Studenter vid SU går in fritt men platsbokning krävs.
Ytterligare information: SPRÅK: Filmen är 45 minuter lång och på engelska med svensk text. Samtalet är på engelska, det går bra att ställa frågor på svenska och få frågor och svar översatta till svenska. För köp av årskort, följ länken nedan. Har du inget årskort behöver du lösa en dagbiljett för att ta del av utställningarna. Dagbiljetten löser du på plats på museet.
Plats på museet: Hörsalen
Bild från filmen Back to the roots

 

Köp biljett här

Om filmen

Back to the Roots är en dokumentärfilm som berättar om Anna Naglayas resa tillbaka till sitt hemland i Sibirien och de känslor hon gick igenom under resan. Anna Naglaya är Nenetska, urfolk i norra Sibirien, och filmen handlar om hennes kultur, bakgrund och de släktningar som driver renar på den sibiriska tundran.

Efter att ha rest till över fyrtio länder insåg Anna att något saknades i hennes liv. I Spanien fann hon inspiration i hur lokala målare uttryckte djup kärlek till sitt hemland. Tanken slog henne: "Vad har jag gjort för att få kontakt med mitt hemland? Vad vet jag om mitt hemland och min kultur?" Dokumentärfilmen visar en introduktion till inhemsk Nenetskultur – en kultur som idag är nära att försvinna.

Om samtalet

Efter filmen samtalar Erik Solfeldt, doktorand vid Stockholms universitet, med Anna Naglaya, artist, fotograf och etnografisk filmare. Samtalet fokuserar på ett gemensamt forskningsprojekt som lyfter fram hur visuell etnografi som dokumentärfilm och fotografier kan användas för att tolka arkeologiskt material, samt hur etnografiska studier kan utföras tillsammans med urfolk så deras kunskap tas tillvara i beskrivningen av förhistorisk tid.
Moderator för samtalet är Karin Wästfelt, utvecklare livslångt lärande på Världskulturmuseerna som också kommer att berätta om hur Världskulturmuseerna arbetar med urfolksfrågor.

Kvällen inleds kl. 17.30 med att Karin Wästfelt, utvecklare livslångt lärande på Världskulturmuseerna, visar Arktisdelen i museets utställning ”Ursprungsfolk i tre klimat”. Läs mer om visningen här.

 

Köp årskort här

Årskort kostar 140 kr, gäller i 365 dagar från inköpsdatum och ger inträde till Världskulturmuseernas fyra museer: Etnografiska museet, Medelhavsmuseet, Östasiatiska museet i Stockholm samt Världskulturmuseet i Göteborg. 

Årskortet ger också, bland annat, rabatterat pris på flera programpunkter och specialutställningar.