svenska
Lyssna
MENY
Flera garnnystan

Allt hänger samman

Visas till 5 mars

Med inspiration från Etnografiska museets utställning Human Nature, som handlade om vår tids konsumtion och effekterna av den, har brodöserna i föreningen Skapande Broderi Stockholm broderat var sitt föremål med den gemensamma röda tråden att Allt hänger samman.

Utställningen Human Nature illustrerar genom sin scenografi hur allt hänger samman och visar vad som händer om människan manipulerar någon del av naturen. Att alla val vi människor gör medför konsekvenser på gott och ont. Även om mycket redan görs, både på individuell och politisk nivå, för att förbättra förutsättningarna för en hållbar framtid är det ett ansvar vi alla delar.

Genom broderierna visas att det finns både en nedslående och en hoppfull utveckling för naturen och klimatet. Vi kan alla bidra och göra något. Den röda tråden, som finns med i alla broderier, är att allt hänger samman.

Läs mer om verken i utställningen (PDF)