svenska
Lyssna
MENY
Utställningsbild SonAxis

SonAxis

SonAxis visas 8 maj till 6 juni 2021

SonAxis kommer från latinets sonos och axis som betyder ljud respektive linje. Konstnären Roberto N. Peyre har gjort en intervention i basutställningen om den svenska missionen i Kongo på Etnografiska museet.

Det nya verket SonAxis är ett ingrepp i museets historia som undersöker sambanden mellan etnografi, kolonialism och den svenska missionsrörelsen. Konstnären Roberto N. Peyre har utgått från museets ljudarkiv och inspelningar från 1950-talets Kongo gjorda av etnografen och missionären Bertil Söderberg.

Söderberg (1921-2001) var etnograf och missionär och sedermera intendent på Etnografiska museet. Hans inspelningar av sång, berättelser och samtal från Kongo låg länge orörda i arkivet. De ger ögonblicksbilder av den svenska missionens inflytande på livet i Kongo-Brazzaville, några år före självständigheten.

Utställningen tar avstamp i ljudinspelningarna och består av en filmad performativ del, ljud- och videoinstallationer och skulpturer. Peyre har även använt material från utställningen Sundi Mongo – byliv i nedre Kongo som stod på museet 1980 – 2016. Utställningen initierades av Söderberg och bestod av skalenliga modeller av en kongolesisk by skapad av den svenska konstnären Anders Åberg. Den revs för att ge plats åt en ny, aktuell basutställning om den afrikanska kontinenten. I sin konst undersöker Peyre olika konstruktioner och situationer som iscensätter maktstrukturer, objekt och subjekt. Det kan vara företeelser, organisationer, arkiv eller enskilda artefakter.

SonAxis är en fortsättning på Peyres tidigare arbete för Etnografiska museet. Xism som var ett program om samtidskonst i dialog med utställningen Vodou, samt Fetish modernity serial talks som var en serie panelsamtal kring etnografi, civilisation, kolonialism och begär.

Utställningen är en del av dialogprojektet Afrika pågårLäs mer om projektet Afrika Pågår på Världskulturmuseerna.se.