svenska
Lyssna
MENY

Skola & Lärande

Välkomna till museet där ni får perspektiv på världen! Vi bjuder på en global upptäcktsresa, oväntade upplevelser och nya insikter.

Skola & Lärande Etnografiska Museet

Tillfälligt stopp för skolbesök

På grund av rådande restriktioner kan vi för tillfället inte ta emot några skolklasser.

Istället hänvisar vi till vårt digitala skolutbud på Världskulturmuseerna Online.

SKOLPROGRAM ONLINE

Som alternativ till fysiska museibesök erbjuder Världskulturmuseerna skolprogram online via Världskulturmuseerna online. Precis som besök på plats så är programmen ledda av museipedgagog.

Världskulturmuseernas digitala lärplattform Allt har en historia har även utförligt lärmaterial om ämnesområden som berör Etnografiska museets samlingar och utställningar: De tidiga flodkulturerna, forna riken och kulturer, koloniseringen av Afrika samt Nord- och Sydamerika, Apartheid och frigörelse i Afrika samt de senaste årens frågor och utmaningar kring migration, klimat och jordens resurser:  
Allt har en historia 

Lärplattformen Human Nature skola har ett stort omfång av lärmaterial som berör konsumtion, miljö- och klimatfrågan, jordens resurser och dess framtid, ekokritik och hållbarhet: 
Human Nature | OM VÅR KONSUMTION OCH PLANETENS FRAMTID (humannatureskola.se)

Fler resurser online