svenska
Lyssna
MENY

Skola & Lärande

Välkomna till museet där ni får perspektiv på världen! Vi bjuder på en global upptäcktsresa, oväntade upplevelser och nya insikter.

Skola & Lärande Etnografiska Museet

Välkommen att besöka Etnografiska museet med din klass!

På grund av rådande omständigheter har vi just nu ett begränsat utbud av skolprogram. Grupper på egen hand tas emot från 1 oktober i begränsad skala. Kontakta receptionen@etnografiskamuseet.se och ange vilka ni är, hur många ni är och när ni skulle vilja komma för att se möjligheten för besök.

 Vi uppdaterar informationen här så snart ändringar sker.

Detta covidanpassade utbud erbjuds just nu:

SÅ GÅR ETT BESÖK TILL

Grupp med ca 15 elever, 60 minuter, 800/1600 kr 
Gruppen möter museipedagogen utanför museet. Där sker introduktion och genomgång av riktlinjer för besöket. Ett pedagoglett skolprogram utifrån specifik tematik följer. 

Priser:
Förskola, grundskola åk 1-9, gymnasium: 800 kr
Folkhögskola, högskola, universitet och annan vuxenutbildning: 1600 kr

Grupp med 30 elever med specialanpassat upplägg, 70 minuter, 800/1600 kr 
Gruppen möter museipedagogen utanför museet. Där sker introduktion och genomgång av riktlinjer för besöket. Ett pedagoglett skolprogram utifrån specifik tematik följer.     

Gruppen delas därefter upp i två delar med ca 15 elever i varje. Den ena följer med museipedagogen på ett 20-25 minuters skolprogram utifrån specifik tematik. Den andra gruppen besöker tillsammans med en av sina lärare på egen hand en eller flera specifika utställningar och tar sig an denna utifrån ett specifikt arbetsmaterial. Museipedagog skickar arbetsmaterial för egenledd klass i samband med bokning. Efter 20-25 minuter möts grupperna återigen och ett byte sker – de som har följt med museipedagogen tar sig an en eller flera utställningar med sin lärare och vice versa. Efter ytterligare 20-25 minuter möts de två grupperna igen och museipedagogen håller i en gemensam avslutning utomhus. Obs! Om läraren vill följa med på det pedagogledda programmet behöver minst två lärare/vuxna delta under museibesöket. En grupp på 30 elever kan även boka två separata skolprogram utifrån upplägget med max 15 elever. Dessa två skolprogram behöver då ske på olika tider. 

Priser:
Förskola, grundskola åk 1-9, gymnasium: 800 kr
Folkhögskola, högskola, universitet och annan vuxenutbildning: 1600 kr

KONTAKT & BOKNING

Skicka din förfrågan till:
skolinfo_sthlm@varldskulturmuseerna.se

Vid bokning ange

Fysiskt skolbesök med museipedagog eller Onlineprogram med museipedagog
Vilket museum besöket gäller
Namn
Telefon
Skola
Klass
Antal elever samt lärare/vuxna
Önskemål om tid och datum (gärna flera alternativ!)
Skolämnen
Information om studierna före besöket samt hur besöket ska användas inom övrig undervisning
Faktureringsuppgifter

SKOLPROGRAM ONLINE

Som alternativ till fysiska museibesök erbjuder Världskulturmuseerna skolprogram online via Världskulturmuseerna online. Precis som besök på plats så är programmen ledda av museipedgagog.

Världskulturmuseernas digitala lärplattformen Allt har en historia har även utförligt lärmaterial om ämnesområden som berör Etnografiska museets samlingar och utställningar: De tidiga flodkulturerna, forna riken och kulturer, koloniseringen av Afrika samt Nord- och Sydamerika, Apartheid och frigörelse i Afrika samt de senaste årens frågor och utmaningar kring migration, klimat och jordens resurser 

Allt har en historia 

Lärplattformen Human Nature skola har ett stort omfång av lärmaterial som berör konsumtion, miljö- och klimatfrågan, jordens resurser och dess framtid, ekokritik och hållbarhet: 

Human Nature | OM VÅR KONSUMTION OCH PLANETENS FRAMTID (humannatureskola.se)  

Fler resurser online

Skolprogram