svenska
Lyssna
MENY

Skola & Lärande

Välkomna till museet där ni får perspektiv på världen! Vi bjuder på en global upptäcktsresa, oväntade upplevelser och nya insikter.

Skola & Lärande Etnografiska Museet

Välkommen att besöka oss med din klass!

När du besöker oss kan du välja mellan att boka ett pedagoglett skolprogram eller att besöka museet under egen ledning. Mer information om detta och bokning via e-tjänsten finner du i länken nedan. 

Skolprogram

Världskulturmuseerna genomför ett pilotförsök med avgiftsfria skolprogram för förskola, grundskola och ungdomsgymnasium. 

Ett skolprogram för vuxenstuderande kostar 1600 kronor och bokas via mejl till skolinfo_sthlm@varldskulturmuseerna.se

En del av våra tider för skolprogram ligger före museets ordinarie öppettider och det betyder att ni får en lugn och tyst miljö under besöket. Det innebär också att ni inte kan gå runt på egen hand efter dagens första visning eller komma in i lokalerna före visningens start eftersom ingen personal som kan övervaka besökare är i tjänst före 11.00.

Vid avbokning senare än 7 dagar innan bokat datum debiteras skolan 400 kronor för såväl avgiftsfria skolprogram som skolprogram med kostnad.

BOKA SKOLPROGRAM HÄR (E-TJÄNST)

Besök på egen hand

Det går också bra att besöka museet med din skolklass på egen hand under ordinarie öppettider. Besöket är kostnadsfritt, men ni måste föranmäla ert besök.

Läs mer på Besök på egen hand

SKOLA & LÄRANDE ONLINE

Som alternativ till fysiska museibesök erbjuder Världskulturmuseerna skolprogram online, digitala lärplattformar samt digitalt lektionsmaterial via Skola & Lärande Online -  Världskulturmuseerna online. Skolprogram online leds precis som vid besök på plats på museet av en museipedgagog. Ett skolprogram online utgår från ett digitalt möte via Microsoft Teams, Zoom eller Google Meet.

Världskulturmuseernas digitala lärplattform Allt har en historia har även utförligt lärmaterial om ämnesområden som berör Etnografiska museets samlingar och utställningar: De tidiga flodkulturerna, forna riken och kulturer, koloniseringen av Afrika samt Nord- och Sydamerika, Apartheid och frigörelse i Afrika samt de senaste årens frågor och utmaningar kring migration, klimat och jordens resurser:  
Allt har en historia 

Lärplattformen Human Nature skola har ett stort omfång av lärmaterial som berör konsumtion, miljö- och klimatfrågan, jordens resurser och dess framtid, ekokritik och hållbarhet: 
Human Nature | OM VÅR KONSUMTION OCH PLANETENS FRAMTID (humannatureskola.se)

Digialt lektionsmaterial finns även via Sveriges Historia - om den svenska kolonin Saint Barthélemy - samt via Afrikanska kulturer - lektionsmaterial om afrikanska kulturer och kulturella fenomen.