svenska
Lyssna
MENY

Nordamerikas ursprungsfolk - USA:s kultur och historia

Vilka folk levde i Nordamerika innan européernas ankomst och varför kallas deras ättlingar fortfarande för "indianer"? Hur levde de och hur kom de att drabbas när andra folkgrupper tog över deras territorier? Hur ser urfolkens situation ut idag?

Skolprogram Nordamerikas ursprungsfolk - USA:s kultur och historia

Förskola, åk 1-9, gymnasiet och vuxenstuderande
Historia, Engelska, Geografi, Religion, Slöjd, Bild

Kryp in i ett tipitält från prärien, prova korpmasken från Kanadas Stillahavskust och lär om Nordamerikas historia från ursprungsfolkens perspektiv. Under ett besök i vår utställning ger föremål som pilbågar, fiskeredskap och keramik unika inblickar hos bisonjägare, laxfiskare och majsodlare. Kraftladdade föremål som trummor, totemmasker och schamanskallror berättar om religiösa ritualer, skapelsemyter och andlig kunskap.

Nordamerikas ursprungsbefolkning, även kallade "native americans" eller "first nations", har levt i olika miljöer, talat olika språk, specialiserat sig på olika hantverk och haft olika traditioner i tusentals år. Under vårt skolprogram får eleverna lära sig om olika kulturområden och ursprungsgrupper, från Apache, Pueblo och Haisla i väst via präriens Sioux (Lakota) och Comanche till Irokeser, Mohawk och Cherokee i öst.

Européernas övertagande av kontinenten och USA:s framväxt kom i grunden att förändra förutsättningarna för ursprungsbefolkningens liv och kulturer. Under skolprogrammet berätttar vi om kulturmöten och konflikter och belyser frågor om fördomar och stereotypa bilder, återlämnande av museiföremål som totempålar och hur språk och kultur lever vidare idag - i reservat, i storstäder och i amerikansk populärkultur.

Visningen kan genomföras på engelska om så önskas.

Fördjupning och handledning
Lärarhandledning
Läroplan

SÅ GÅR ETT BESÖK TILL

Grupp med ca 15 elever, 60 minuter, 800/1600 kr 
Gruppen möter museipedagogen utanför museet. Där sker introduktion och genomgång av riktlinjer för besöket. Ett pedagoglett skolprogram utifrån specifik tematik följer. 

Priser:
Förskola, grundskola åk 1-9, gymnasium: 800 kr
Folkhögskola, högskola, universitet och annan vuxenutbildning: 1600 kr

Grupp med 30 elever med specialanpassat upplägg, 70 minuter, 800/1600 kr 
Gruppen möter museipedagogen utanför museet. Där sker introduktion och genomgång av riktlinjer för besöket. Ett pedagoglett skolprogram utifrån specifik tematik följer.     

Gruppen delas därefter upp i två delar med ca 15 elever i varje. Den ena följer med museipedagogen på ett 20-25 minuters skolprogram utifrån specifik tematik. Den andra gruppen besöker tillsammans med en av sina lärare på egen hand en eller flera specifika utställningar och tar sig an denna utifrån ett specifikt arbetsmaterial. Museipedagog skickar arbetsmaterial för egenledd klass i samband med bokning. Efter 20-25 minuter möts grupperna återigen och ett byte sker – de som har följt med museipedagogen tar sig an en eller flera utställningar med sin lärare och vice versa. Efter ytterligare 20-25 minuter möts de två grupperna igen och museipedagogen håller i en gemensam avslutning utomhus. Obs! Om läraren vill följa med på det pedagogledda programmet behöver minst två lärare/vuxna delta under museibesöket. En grupp på 30 elever kan även boka två separata skolprogram utifrån upplägget med max 15 elever. Dessa två skolprogram behöver då ske på olika tider. 

Priser:
Förskola, grundskola åk 1-9, gymnasium: 800 kr
Folkhögskola, högskola, universitet och annan vuxenutbildning: 1600 kr   

KONTAKT & BOKNING

Skicka din förfrågan till:
skolinfo_sthlm@varldskulturmuseerna.se

Vid bokning ange

Namn
Telefon
Skola
Klass
Antal elever samt lärare/vuxna
Önskemål om tid och datum (gärna flera alternativ!)
Skolämnen
Information om studierna före besöket samt hur besöket ska användas inom övrig undervisning
Faktureringsuppgifter