svenska
Lyssna
MENY

Läroplanskoppling

Förskolan (Lpfö 98 rev. 2016)


Grundskola (Lgr 2011)

So-ämnen

Åk 1–3

Geografi

Åk 4–6

Åk 7–9

Historia

Åk 4–6

Åk 7–9

Religion

Åk 7–9

Biologi

Åk 1–3

Åk 4–6

Åk 7–9

Slöjd

Åk 1–3

Åk 4–6

Åk 7–9


Gymnasieutbildning (Lgy 2011)

Biologi 1

Historia 1a1

Historia 1b