svenska
Lyssna
MENY

Norm, genus och identitet

Arbete med värdegrund, demokrati, normer, likabehandling och mänskliga rättigheter. Vad är en norm? Vad är "manligt" och "kvinnligt"? Hur ska den "perfekta" kroppen se ut? Vad är heteronormen och vithetsnormen? Hur kan en familj se ut?

Skolprogram Norm, genus och identitet

Åk 7–9, gymnasiet och vuxenstuderande
Historia, Samhällsvetenskap, Religion

Etnografiska museets utställningar och föremål ger er möjligheten att bredda perspektiven kring normer. Under programmet får eleverna studera hur människor från olika delar av världen grupperat människor i kategorier som skapat såväl gemenskap som utanförskap.

Med avstamp i föremål och material från museets tidigare utställning "Playground - normer på liv och död", diskuterar vi samtidsnormer och tar sedan en tur ut i utställningarna för att diskutera normer globalt och ur ett historiskt perspektiv. Vilka traditioner har funnits på de arktiska vidderna, i samurajernas Japan, samt i ursprungsbefolkningens Amerika?

Bland rituella masker, sorgmössor och myrhandskar lär sig eleverna om initiationsriter, könsöverskridare, familjekonstellationer och assimileringssystem. Vad menas med en "kvinna med manligt hjärta" och vilka ideal speglar egentligen en barbiedocka?

Skolprogrammet ger eleverna introduktion, bakgrund och fördjupning om normer kring genus, kropp, sexualitet, familj, etnicitet och identitet.

Fördjupning och handledning
Arbetsmaterial
Läroplan

Bokning

För att skicka en bokningsförfrågan, se Bokning av skolprogram

SÅ GÅR ETT BESÖK TILL

Grupp med ca 15 elever, 60 minuter, 800/1600 kr 
Gruppen möter museipedagogen utanför museet. Där sker introduktion och genomgång av riktlinjer för besöket. Ett pedagoglett skolprogram utifrån specifik tematik följer. 

Priser:
Förskola, grundskola åk 1-9, gymnasium: 800 kr
Folkhögskola, högskola, universitet och annan vuxenutbildning: 1600 kr

Grupp med 30 elever med specialanpassat upplägg, 70 minuter, 800/1600 kr 
Gruppen möter museipedagogen utanför museet. Där sker introduktion och genomgång av riktlinjer för besöket. Ett pedagoglett skolprogram utifrån specifik tematik följer.     

Gruppen delas därefter upp i två delar med ca 15 elever i varje. Den ena följer med museipedagogen på ett 20-25 minuters skolprogram utifrån specifik tematik. Den andra gruppen besöker tillsammans med en av sina lärare på egen hand en eller flera specifika utställningar och tar sig an denna utifrån ett specifikt arbetsmaterial. Museipedagog skickar arbetsmaterial för egenledd klass i samband med bokning. Efter 20-25 minuter möts grupperna återigen och ett byte sker – de som har följt med museipedagogen tar sig an en eller flera utställningar med sin lärare och vice versa. Efter ytterligare 20-25 minuter möts de två grupperna igen och museipedagogen håller i en gemensam avslutning utomhus. Obs! Om läraren vill följa med på det pedagogledda programmet behöver minst två lärare/vuxna delta under museibesöket. En grupp på 30 elever kan även boka två separata skolprogram utifrån upplägget med max 15 elever. Dessa två skolprogram behöver då ske på olika tider. 

Priser:
Förskola, grundskola åk 1-9, gymnasium: 800 kr
Folkhögskola, högskola, universitet och annan vuxenutbildning: 1600 kr