svenska
Lyssna
MENY

Normer, genus och identitet

Normer har funnits i alla tider och kulturer. I detta skolprogram med utgångspunkt i våra utställningar om Amazonas, Japan och Nordamerika diskuterar vi bland annat passageriter, könsroller och tvångassimilering. Vad är "manligt" och "kvinnligt"? Hur ska den "perfekta" kroppen se ut? Vad är heteronormen och vithetsnormen? Hur kan en familj se ut?

Skolprogram Norm, genus och identitet

Grundskola åk 7–9, gymnasiet och vuxenstuderande
Historia, Samhällsvetenskap, Religion. Arbete med värdegrund, likabehandling, diskriminering, demokrati och mänskliga rättigheter.

Etnografiska museets utställningar och föremål ger er möjligheten att bredda perspektiven kring normer. Under programmet får eleverna studera hur människor från olika delar av världen grupperat människor i kategorier som skapat såväl gemenskap som utanförskap.

Med avstamp i föremål och material från museets tidigare utställning "Playground - normer på liv och död", diskuterar vi samtidsnormer och tar sedan en tur ut i utställningarna för att diskutera normer globalt och ur ett historiskt perspektiv. Vilka traditioner har funnits på de arktiska vidderna, i samurajernas Japan, samt i ursprungsbefolkningens Amerika?

Bland rituella masker, sorgmössor och myrhandskar lär sig eleverna om initiationsriter, könsöverskridare, familjekonstellationer och assimileringssystem. Vad menas med en "kvinna med manligt hjärta"?

Skolprogrammet ger eleverna perspektiv på sin egen tillvaro samt introduktion, bakgrund och fördjupning om normer kring genus, kropp, sexualitet, familj, etnicitet och identitet.

Utställningar som skolprogrammet berör:

Ursprungsfolk i tre klimat - Etnografiska museet

Japan - Bild och självbild - Etnografiska museet

Nordamerika - Etnografiska museet

Fördjupning och handledning
Arbetsmaterial
Läroplan

KOSTNAD

Skolprogrammen är avgiftsfria för förskola, grundskola och gymnasieskola (barn och unga upp till 19 år). Skolprogram för vuxenstuderande samt fritidsverksamhet kostar 1600 kr.

SÅ GÅR ETT BESÖK TILL

Grupp med 30 elever, 60 minuter 
Gruppen möter museipedagogen vid museets reception. Där sker introduktion och genomgång av riktlinjer för besöket. Ett pedagoglett skolprogram följer. 

BOKA SKOLPROGRAM HÄR (E-TJÄNST)