svenska
Lyssna
MENY

Normer, genus och identitet

Arbete med värdegrund, demokrati, normer, likabehandling och mänskliga rättigheter. Vad är en norm? Vad är "manligt" och "kvinnligt"? Hur ska den "perfekta" kroppen se ut? Vad är heteronormen och vithetsnormen? Hur kan en familj se ut?

Skolprogram Norm, genus och identitet

Åk 7–9, gymnasiet och vuxenstuderande
Historia, Samhällsvetenskap, Religion

Etnografiska museets utställningar och föremål ger er möjligheten att bredda perspektiven kring normer. Under programmet får eleverna studera hur människor från olika delar av världen grupperat människor i kategorier som skapat såväl gemenskap som utanförskap.

Med avstamp i föremål och material från museets tidigare utställning "Playground - normer på liv och död", diskuterar vi samtidsnormer och tar sedan en tur ut i utställningarna för att diskutera normer globalt och ur ett historiskt perspektiv. Vilka traditioner har funnits på de arktiska vidderna, i samurajernas Japan, samt i ursprungsbefolkningens Amerika?

Bland rituella masker, sorgmössor och myrhandskar lär sig eleverna om initiationsriter, könsöverskridare, familjekonstellationer och assimileringssystem. Vad menas med en "kvinna med manligt hjärta" och vilka ideal speglar egentligen en barbiedocka?

Skolprogrammet ger eleverna introduktion, bakgrund och fördjupning om normer kring genus, kropp, sexualitet, familj, etnicitet och identitet.

Fördjupning och handledning
Arbetsmaterial
Läroplan

Bokning

För att skicka en bokningsförfrågan, se Bokning av skolprogram

Kostnad, tid och antal

Avgiftsfria skolprogram för förskola, grundskola och gymnasieskola (barn och unga upp till 19 år). Skolprogram för vuxenstuderande samt fritidsverksamhet kostar 1600 kr.

Tid: 45-60 minuter.    

Max 30 elever per grupp.