svenska
Lyssna
MENY

Skelettjägare, skallmätare och ”stenåldersfolk”

Skelettjägare, skallmätare och "stenåldersfolk"– om olika syn på människan och hennes utveckling från Bibeln och Columbus till socialdarwinism och rasbiologi.

Skolprogram Skelettjägare, skallmätare och "stenåldersfolk"

Gymnasiet, vuxenstuderande
Biologi, Naturkunskap, Historia, Samhällskunskap

I dagens värld är de flesta ense om att det inte finns några biologiska människoraser. Ingen forskning stödjer heller denna föreställning. Trots detta lever rasism och rasistiska föreställningar kvar i våra samhällen och på internet finns mängder av teorier som diskuterar skillnader och kategoriseringar av människor.

Under skolprogrammet går vi igenom rasismens historia och diskuterar olika synsätt och föreställningar som under historien funnits om mänskligheten och dess utveckling. Utifrån arkeologiska föremål från tidiga flodkulturer som Indusdalen i Asien talar vi om och hur tidiga kulturer kan ha sett på sina grannar.

Kring en utställning om karibiska kreolkulturer får eleverna höra om Christopher Columbus och de spanska kolonisatörernas syn på ursprungsbefolkningen i Nord- och Sydamerika. I Bibeln stod ingenting skrivet om dessa folk och i Europa förekom diskussioner om de skulle ses som djur eller människor. Handelsprodukter som socker och kaffe berättar om den transatlantiska handeln, förslavandet av afrikanska människor och västerländska föreställningar om icke-europeér som ociviliserade vildar. Rituella vodouföremål ger oss en föreställning om hur kreolkulturerna trots sekler av förtryck är starka och livskraftiga.

I utställningen Systema Naturae fortsätter vi färden genom 1700-talet och studerar föremål och reseberättelser som Linnélärjungarna tog med sig under sina forsknings-uppdrag för att samla kunskap kring jordens växter, människor och djur. Carl von Linné hade föreställningar om att det fanns olika människotyper och bad sina elever att leta efter "troglodyter" och samla in kvarlevor från dem.

Efter Charles Darwins lära om evolution, inom vilken han stannar vid att det naturliga urvalet inte gäller människan, diskuterar vi den brittiske vetenskapsmannens efter-följare som däremot ville hävda motsatsen. Tankar om socialdarwinism, "White mans burden" och överlägsen västerländsk kultur åskådliggörs i utställningar om den brittiska kolonisering av västafrikanska Benin och den belgiska av centralafrikanska Kongo. Utifrån plundrade konstskatter och piskor av flodhästhud talar vi om biologisk och kulturell rasism och fördjupar oss extra kring ett av den västerländska imperialismens brutalaste exempel – "gummiterrorn" i Kongo.

Avslutningsvis besöker vi utställningen Skelettjägaren som skildrar Eric Mjöbergs expedition till Australien 1910-11. Med rasbiologin som legitimitet plundrade expeditionen aboriginska gravplatser och mänskliga kvarlevor fördes till Sverige. Skallmätare och studiebilder på "folktyper" ger en bild av den svenska rasbiologins olika föreställningar om kort- och långskallar och hur "rasrena" svenskar kunde skiljas från samer och finländare.

I Etnografiska museets samlingar finns även idag mänskliga kvarlevor, några av dem visas även i utställningarna. Vi diskuterar vad detta beror på och hur museet arbetar med sin historia idag.

Fördjupning och handledning
Arbetsmaterial / Lektionsupplägg

SÅ GÅR ETT BESÖK TILL

Grupp med ca 15 elever, 60 minuter, 800/1600 kr 
Gruppen möter museipedagogen utanför museet. Där sker introduktion och genomgång av riktlinjer för besöket. Ett pedagoglett skolprogram utifrån specifik tematik följer. 

Priser:
Förskola, grundskola åk 1-9, gymnasium: 800 kr
Folkhögskola, högskola, universitet och annan vuxenutbildning: 1600 kr

Grupp med 30 elever med specialanpassat upplägg, 70 minuter, 800/1600 kr 
Gruppen möter museipedagogen utanför museet. Där sker introduktion och genomgång av riktlinjer för besöket. Ett pedagoglett skolprogram utifrån specifik tematik följer.     

Gruppen delas därefter upp i två delar med ca 15 elever i varje. Den ena följer med museipedagogen på ett 20-25 minuters skolprogram utifrån specifik tematik. Den andra gruppen besöker tillsammans med en av sina lärare på egen hand en eller flera specifika utställningar och tar sig an denna utifrån ett specifikt arbetsmaterial. Museipedagog skickar arbetsmaterial för egenledd klass i samband med bokning. Efter 20-25 minuter möts grupperna återigen och ett byte sker – de som har följt med museipedagogen tar sig an en eller flera utställningar med sin lärare och vice versa. Efter ytterligare 20-25 minuter möts de två grupperna igen och museipedagogen håller i en gemensam avslutning utomhus. Obs! Om läraren vill följa med på det pedagogledda programmet behöver minst två lärare/vuxna delta under museibesöket. En grupp på 30 elever kan även boka två separata skolprogram utifrån upplägget med max 15 elever. Dessa två skolprogram behöver då ske på olika tider. 

Priser:
Förskola, grundskola åk 1-9, gymnasium: 800 kr
Folkhögskola, högskola, universitet och annan vuxenutbildning: 1600 kr   

KONTAKT & BOKNING

Skicka din förfrågan till:
skolinfo_sthlm@varldskulturmuseerna.se

Vid bokning ange

Namn
Telefon
Skola
Klass
Antal elever samt lärare/vuxna
Önskemål om tid och datum (gärna flera alternativ!)
Skolämnen
Information om studierna före besöket samt hur besöket ska användas inom övrig undervisning
Faktureringsuppgifter