svenska
Lyssna
MENY

Ursprungsfolk i tre klimat

I utställningen "Ursprungsfolk i tre klimat" berättar vackra naturscenografier och föremål som bumeranger och yxor, blåsrör och myrhandskar, harpuner och kajaker, om ett liv i samklang med miljön och klimatet och om en ständig uppfinningsrikedom.

Skolprogram Ursprungsfolk i tre klimat

Förskola, grundskola, gymnasium, vuxenstuderande
Geografi, Samhällskunskap, Historia, Slöjd, Religion

I våra nivåanpassade skolprogram och workshops får eleverna lära sig hur aboriginer, inuiter, samer och urfolk i Amazonas, såväl försörjt sig som överlevt i öknen, på tundran och i regnskogen? Vad jagar man? Hur bor man? Hur klär man sig? Vad berättar ursprungsfolkens myter och legender om hur man bör leva i balans med naturen?

Skolprogrammet belyser även frågor om klimatförändringar och hållbar utveckling och konsumtion. Vi diskuterar identitet och minoriteters kamp för landrättigheter och kulturell överlevnad. Kan ursprungsfolken inspirera oss i tider av klimatångest och postapokalyptiska skräckfantasier?

Workshop

Förutom som en visning kan skolprogrammet utformas som en workshop eller som en visning och en workshop inriktat på skapande verksamhet i museets verkstad.

1. Föremålen berättar 90 min
I workshopen "föremålen berättar" inleds ert besök med en kort introduktionsvisning om cirka 20 minuter. Under visningen introduceras eleverna till viktiga begrepp som ursprungsfolk, biotop och klimatförändringar. Eleverna ges också konkreta exempel på samspelet mellan människa och natur i tre olika världsdelar.

Därefter delas klassen in i mindre grupper för att arbeta med ursprungsfolksrelaterade föremål. Uppgiften är att analysera föremålet. Vad används det till? Varifrån kommer det? I vilket klimat kan det tänkas höra hemma?

Genom att analysera föremålen och sedan redovisa för varandra tillskansar sig eleverna på ett undersökande sätt kunskap om hur människa och natur samspelar och påverkar varandra.

2. Urfolkens hantverk 60 min
Att själva bygga och experimentera med historiska tekniker skapar en djupare förståelse för olika människors levnadsvillkor. I varje hantverksaktivitet tillverkar eleverna ett eget föremål som dem får ta med sig hem.

2.A. Tillverka enklare musikinstrument av trä, en australiensisk "brumsnurra". Brumsnurran är en formad och målad träbit med ett snöre i. Då träbiten roteras ger den ifrån sig ett brummande ljud. Där av kallas den brumsnurr, i Australien "bullroarer". Eleverna täljer med kniv. Årskurs 5-9.

2.B. Måla din egen bumerang med inspiration från mönstren i utställningen om Australien. Görs utifrån redan färdiga trämallar. Testa om de fungerar efteråt och träna kasttekning ute på Gärdet! Årskurs 1-5.

2.C. Tillverka ett par "snöbrillor", så kallade "issarussat". I Arktis har människan i tusentals år lärt sig att överleva i ett kallt klimat. Under sommarhalvåret när solen lyser närmast för jämnan och reflekteras mot omgivningen har det även varit mycket viktigt att skydda ögon mot solen och undvika snöblindhet. Årskurs 1-9.


Fördjupning och handledning
Lärarhandledning
Läroplan

SÅ GÅR ETT BESÖK TILL

Grupp med ca 15 elever, 60 minuter, 800 kr 
Gruppen möter museipedagogen utanför museet. Där sker introduktion och genomgång av riktlinjer för besöket. Ett pedagoglett skolprogram utifrån specifik tematik följer. 

Grupp med 30 elever med specialanpassat upplägg, 60 minuter, 800 kr 
Gruppen möter museipedagogen utanför museet. Där sker introduktion och genomgång av riktlinjer för besöket. Ett pedagoglett skolprogram utifrån specifik tematik följer.  

Obs! Om läraren vill följa med på det pedagogledda programmet behöver minst två lärare/vuxna delta under museibesöket. 

En grupp på 30 elever kan även boka två separata skolprogram utifrån upplägget med max 15 elever. Dessa två skolprogram behöver då ske på olika tider.    

Gruppen delas därefter upp i två delar med ca 15 elever i varje. Den ena följer med museipedagogen på ett 20-25 minuters skolprogram utifrån specifik tematik. Den andra gruppen besöker tillsammans med en av sina lärare på egen hand en eller flera specifika utställningar och tar sig an denna utifrån ett specifikt arbetsmaterial. Museipedagog skickar arbetsmaterial för egenledd klass i samband med bokning. Efter 20-25 minuter möts grupperna återigen och ett byte sker – de som har följt med museipedagogen tar sig an en eller flera utställningar med sin lärare och vice versa. Efter ytterligare 20-25 minuter möts de två grupperna igen och museipedagogen håller i en gemensam avslutning utomhus.  

KONTAKT & BOKNING

Skicka din förfrågan till:
skolinfo_sthlm@varldskulturmuseerna.se

Vid bokning ange

Namn
Telefon
Skola
Klass
Antal elever samt lärare/vuxna
Önskemål om tid och datum (gärna flera alternativ!)
Skolämnen
Information om studierna före besöket samt hur besöket ska användas inom övrig undervisning
Faktureringsuppgifter