svenska
Lyssna
MENY

Läroplanskoppling Ursprungsfolkens religion och världsbild

Grundskola (Lgr 2011)

Geografi

Åk 4–6

Åk 7–9


Historia

Åk 4–6

Åk 7–9


Religion

Åk 7–9


Gymnasieutbildning (Lgy 2011)

Historia 1a1

Historia 1b

Religionskunskap 1

Religionskunskap 2

Samhällskunskap 1a1, 1b