svenska
Lyssna
MENY

Världens myter och berättelser

Lär om korpen, tricksterkaraktären från den Nordamerikanska nordvästkusten som är med och skapar världen. Lyssna till den arktiska historien om Sedna, härskare i underjorden, som ser till så att inte jägarna fiskar ur haven.

Skolprogram Världens myter och berättelser

Förskola, grundskola, gymnasiet, vuxenstuderande
Svenska, Geografi, Religion, Historia, Drama, Retorik

Ta del av de aboriginska skapelsemyterna om drömtiden och hur djuren förlorade sitt gemensamma språk. Hör om myter från Europa, Nordamerika, Sydamerika, Afrika, Australien och Asien!

I alla tider har människor berättat historier för varandra. Skapelsemyterna är försök att förstå det ofattbara; vad fanns innan jorden, träden, floderna, djuren och människorna? Många legender är sedelärande och vill berätta hur man bör leva som människa och vad man ska akta sig för. Hur fick leoparden sina fläckar?

Över hela världen har historier gestaltats på många olika sätt: tal, sång, musik, ramsor, skådespel, dans, bilder, föremål, dockor, masker, och av en eller flera personer. I vårt skolprogram berättar utställningar och föremål som schamantrummor, totemmasker och dansdräkter om myter och legender från jordens alla hörn.

Programmet kan inrikta sig till olika åldrar och nivåer. För förskola och lågstadie ligger fokus på berättelser om djur och varför saker är som de är. Mellanstadieelever fördjupar sig kring världens olika skapelsemyter. Högstadie-, gymnasie- och vuxenstuderade får reflektera över olika berättelser, hur de är uppbyggda och varför de ser ut som den gör. Hur spelar klimat, miljö och traditioner in på hur en historia berättas? Vad finns det för likheter och skillnader mellan myter och legender från världens alla hörn?

Fördjupning och handledning
Lärarhandledning
Läroplan

SÅ GÅR ETT BESÖK TILL

Grupp med ca 15 elever, 60 minuter, 800/1600 kr 
Gruppen möter museipedagogen utanför museet. Där sker introduktion och genomgång av riktlinjer för besöket. Ett pedagoglett skolprogram utifrån specifik tematik följer. 

Priser:
Förskola, grundskola åk 1-9, gymnasium: 800 kr
Folkhögskola, högskola, universitet och annan vuxenutbildning: 1600 kr

Grupp med 30 elever med specialanpassat upplägg, 70 minuter, 800/1600 kr 
Gruppen möter museipedagogen utanför museet. Där sker introduktion och genomgång av riktlinjer för besöket. Ett pedagoglett skolprogram utifrån specifik tematik följer.     

Gruppen delas därefter upp i två delar med ca 15 elever i varje. Den ena följer med museipedagogen på ett 20-25 minuters skolprogram utifrån specifik tematik. Den andra gruppen besöker tillsammans med en av sina lärare på egen hand en eller flera specifika utställningar och tar sig an denna utifrån ett specifikt arbetsmaterial. Museipedagog skickar arbetsmaterial för egenledd klass i samband med bokning. Efter 20-25 minuter möts grupperna återigen och ett byte sker – de som har följt med museipedagogen tar sig an en eller flera utställningar med sin lärare och vice versa. Efter ytterligare 20-25 minuter möts de två grupperna igen och museipedagogen håller i en gemensam avslutning utomhus. Obs! Om läraren vill följa med på det pedagogledda programmet behöver minst två lärare/vuxna delta under museibesöket. En grupp på 30 elever kan även boka två separata skolprogram utifrån upplägget med max 15 elever. Dessa två skolprogram behöver då ske på olika tider. 

Priser:
Förskola, grundskola åk 1-9, gymnasium: 800 kr
Folkhögskola, högskola, universitet och annan vuxenutbildning: 1600 kr

KONTAKT & BOKNING

Skicka din förfrågan till:
skolinfo_sthlm@varldskulturmuseerna.se

Vid bokning ange

Namn
Telefon
Skola
Klass
Antal elever samt lärare/vuxna
Önskemål om tid och datum (gärna flera alternativ!)
Skolämnen
Information om studierna före besöket samt hur besöket ska användas inom övrig undervisning
Faktureringsuppgifter