svenska
Lyssna
MENY

Sveriges Historia

Sveriges historia är en digital undervisningsresurs för historia i grundskolan, utformad av svenska museer. Sveriges historia är en källa till lustfyllt lärande, där eleverna får kunskap om historia, samtidigt som de bygger upp förmågan till kritiskt granskande och historiemedvetenhet.

Sveriges historia

Med museernas samlingar som bas får elever och lärare i hela landet en ny, interaktiv undervisningsresurs, som tar avstamp i läroplanen och som utarbetats i nära samarbete med skolan. Tillgängligt och gratis för alla – nu blir det ännu roligare att lära sig och att undervisa i historia.

Sveriges historia drivs av myndigheten Statens Historiska Museer i samarbete med sjutton museer, bland annat Etnografiska museet.

Etnografiska museet har bidragit med lektionsprogrammet Den svenska slavön.