svenska
Lyssna
MENY
Utställningsbild Dansmaskens berättelse

Dansmaskens berättelse

Här visas dansaren och koreografen Birgit Åkessons unika samling afrikanska dansmasker. Birgit Åkesson var en av 1900-talets stora förnyare av danskonsten. Hon var lidelsefullt upptagen av att söka dansens väsen och dess rötter vilket förde henne till Afrika.

Birgit Åkesson (1908–2001) var en av 1900-talets stora danskonstnärer, en modernistisk pionjär som under 1960- och 1970-talen gjorde många resor till Afrika, där hon ansåg att dansens ursprung bäst kunde studeras. Vid Birgit Åkessons bortgång donerades hennes samling av dansmasker till Etnografiska museet. I samlingen finns drygt ett dussin masker från Guinea, Kongo, Liberia, Nigeria och Tanzania.

De afrikanska dansmaskerna förbinder människor med skaparkrafterna i tillvaron. När en mask dansar i byn är det inte teater utan snarare ett sätt att nå kontakt med andliga verkligheter. I maskdansen framträder krafter som annars inte syns: buffelns styrka, kameleontens möjlighet till förvandling, antilopens förmåga att skänka välgång. Eller en förfaders ande, om det är en sådan mask som framträder i byn. Birgit Åkesson menade att dansen i Europa tappat kontakt med sitt ursprung. Den förlorade sig i hovkultur, tåspets- och pardans. I Afrika är dans ett sätt att undersöka världen, att leva, att möta kosmiska och existentiella dramer.