svenska
Lyssna
MENY
Utställningsbild Ursprungsfolk i tre klimat

Ursprungsfolk i tre klimat

Visas tills vidare

Följ med på en resa till Arktis issmältning, Amazonas krympande regnskogar och torkan i Australien! Här diskuteras ämnen maktrelationer, religion och identitet, kolonisation och exploatering.

I utställningen Ursprungsfolk i tre klimat får du se och lära dig av hur ursprungsfolk i Arktis, Amazonas och Australien genom många generationer anpassat sig för att överleva i svåra klimat.

Trots att föremålen kommer från avlägsna tider och platser väcker de igenkännande och kastar ljus över vår egen tid.
De flesta samlades in för ungefär hundra år sedan, samtidigt som kolonisationen trängde undan många folkgrupper från sina ursprungliga landområden. Något som än i dag pågår på många håll.

I de politiska rörelser som förenar många ursprungsfolk kan föremål och ritualer bli viktiga markörer för identitet och spela en roll i kampen för mänskliga rättigheter.

En sammanhängande värld

Klimatförändringar påverkar inte bara naturen. De förskjuter också maktrelationer och förändrar villkoren för hur och var vi kan leva i framtiden. Jorden har svaga punkter där den är som mest sårbar.

Vad som händer med torkan i Australien, Amazonas krympande regnskog och issmältningen i Arktis får följder för hela vår jord.

Världen följer med ängslan förhandlingar om utsläpp och exploatering av naturens resurser. Kanske kan ursprungsfolkens insamlade bruksföremål få nya innebörder?
Vi kan se dem som ett förråd av idéer och teknologier, en sorts fröbank i en tid när vi alla kan tvingas tänka och leva mer hållbart.

Välkommen till utställningen Ursprungsfolk i tre klimat.