svenska
Lyssna
MENY
Utställningsbild We Are Seediq

We are Seediq

Visas 22 april 2023 - 12 januari 2025

We Are Seediq är en experimentell utställning på Etnografiska museet som görs i samarbete med urfolket seediq i Taiwan. Seediq betyder människa och är namnet på både språket och folket vars historia sträcker sig långt tillbaka. En historia som seediq själva berättar på Etnografiska museet.

We Are Seediq är utvecklad genom en samskapande metod där seediq har bjudits in för att berätta sin egen historia. Genom ett forskningssamarbete mellan seediq och Världskulturmuseerna har föremål som samlades in i seediq-samhällen i början av 1900-talet men kategoriserades som Atayal kunnat identifierats som härstammande från Seediq. 

Under den japanska ockupationen av Taiwan (1895-1945) kategoriserades seediq som atayal, en annan urfolksgrupp i Taiwan, trots att de har ett eget språk och identitet. Det skulle dröja till 2008 innan seediq nationellt erkändes som en egen grupp.

Utställningen utgår från den unika samling av seediq-föremål som förvaltas av Världskulturmuseerna. Att mötas, försonas och att kunna representera sin egen historia är centrala teman för utställningen. 

Ättlingarna till några av de personer som skapat och tillverkat dessa föremål arbetar nu med äldre museisamlingar för att återuppväcka förlorad kunskap från sina förfäder. Olika generationer inom samhället arbetar tillsammans för att återupptäcka kunskap kodade i objekten som kan innehålla information om seediqs traditionella trosuppfattningar, tekniker och miljöerna där de levde.  

Museets historiska samlingar kommer också att koppla samman det förflutna med nuet och antyda framtiden och vad det innebär att vara seediq på 2000-talet. Medlemmar av seediq har arbetat för att bevara och återuppliva kulturen efter årtionden av kulturellt förtryck.

Utställningen är en fortsättning på deras arbete såväl som Världskulturmuseernas strävan efter hållbara relationer med ursprungsbefolkningar. 

Se utställningen digitalt

Utställningen finns att se i digitalt format här:
We Are Seediq - Engelska
We Are Seediq - Kinesiska

Seediq berättar

Om tatueringens betydelse

Om livet i staden

Om att arbeta mellan Stockholm och Taiwan

Utställningsrummet är formgivet av Kasper Salin-vinnande byrån Olsson Lyckefors och den visuella identiteten är skapad av Gabor Palotai Design.

We Are Seediq är en del av det EU-finansierade projektet Taking Care. Projektet handlar om återupptäckande av en kultur och urfolkens rätt att representera sig själva. Utställningen utvecklas i samarbete mellan Världskulturmuseerna, Seediq National Assembly i Taiwan och Seediq Master’s Program of Providence University i Taiwan. De historiska bilderna används med tillåtelse av National Taiwan University Library.

Läs mer om arbetet tillsammans med Seediq här (PDF)
 

TC-EU.jpg