svenska
Lyssna
MENY

kolonialism och imperialism

På Etnografiska museet finns en lång rad utställningar, föremål och berättelser som ger en levande och lärorik upplevelse av den europeiska koloniseringen och dess effekter. Framför allt fokuserar vi på urfolkens perspektiv och skildrar hur de drabbades av det som skedde.

Skolprogram Kolonialism och imperialism i Afrika 1884-1960

Grundkurs åk 7–9, gymnasiet, vuxenstuderande
Historia, Samhällskunskap

Skolprogrammet kan ge en såväl bred som en fördjupande bild utifrån era egna önskemål. Efteråt finns möjlighet att stanna kvar i utställningarna och studera de händelser och kulturområden som inte hanns med under den ordinarie undervisningstimmen.

Exempel på händelser och kulturområden:

Den spanska erövringen av Mexiko under 1500-talet.

De nordamerikanska urfolkens förändrade tillvaro i och med de europeiska staternas kolonisering från 1500-talet till idag.

De sydamerikanska urfolken liv i Amazonas och dagens kamp för landrättigheter.

De aboriginska urfolkens förändrade liv i Australien och de djupa såren som lever kvar än idag efter århundraden av förtryck och diskrimininering.

Exempel på arktiska urfolk, likt samer i Sapmi, och deras traditonella kulturer som påverkats av kolonialismens spår. 

Storbritanniens erövring av Nigeria och kungariket Benin. I och med Berlinkonferensen (Kongokonferensen) tillföll området britternas intressesfär och år 1897 erövrades Benin City och Edofolkets kungapalatset plundrades på heliga skulpturer i brons och elfenben. Föremålen spreds sedan över världen och idag finns flera av dem på Etnografiska museet!    

Hur skedde respektive kolonialisering? Hur påverkades lokalbefolkningen och hur lever effekterna kvar idag?

Under skolprogrammet diskuterar vi "kolonisering" och "imperialism" som begrepp. Vi talar  om vilka de kortsiktiga och långsiktiga effekterna av imperialismen kom att bli. Vi diskuterar handel, ekonomisk rovdrift, rasism, kolonial blick, rasbiologi, avkolonisering, reptrariering, historiesyn, historiebruk och museiföremål som källor.

Utställningar som skolprogrammet kan beröra:

Nordamerika - Etnografiska museet

Japan - Bild och självbild - Etnografiska museet

Ursprungsfolk i tre klimat - Etnografiska museet

¡Viva México! - Etnografiska museet

Fördjupning och handledning

Arbetsmaterial (berör endast erövringen av Kungariket Benin)
Läroplan

KOSTNAD

Skolprogrammen är avgiftsfria för förskola, grundskola och gymnasieskola (barn och unga upp till 19 år). Skolprogram för vuxenstuderande samt fritidsverksamhet kostar 1600 kr.

SÅ GÅR ETT BESÖK TILL

Grupp med 30 elever, 60 minuter 
Gruppen möter museipedagogen vid museets reception. Där sker introduktion och genomgång av riktlinjer för besöket. Ett pedagoglett skolprogram följer. 

BOKA SKOLPROGRAM HÄR (E-TJÄNST)

Välj 2-3 exempel på kolonialisering och ange detta i fältet för fritext.