svenska
Lyssna
MENY

Normer, genus och identitet

Normer har funnits i alla tider och kulturer. I detta skolprogram med utgångspunkt i våra utställningar om Amazonas, Japan och Nordamerika diskuterar vi bland annat passageriter, könsroller och tvångassimilering.

Skolprogram Norm, genus och identitet

Vad är "manligt" och "kvinnligt"? Hur ska den "perfekta" kroppen se ut? Vad är heteronormen och vithetsnormen? Hur kan en familj se ut?