svenska
Lyssna
MENY
Afrika Pågår

Afrika Pågår

Under rubriken Afrika Pågår organiserar Etnografiska museet under flera år workshops, föredrag, utställningar och konstnärliga uttryck kring våra samlingar från Afrika. I nära samarbete med publik, användare, forskare och konstnärer utforskar vi vad detta kulturarv betyder och hur det kan användas idag.

Afrika Pågår är ett utforskande och metodutvecklande dialogprojekt med syftet att lyfta fram nya perspektiv på den afrikanska kontinenten med och av svenskar med afrikanskt ursprung.

I Afrika Pågår skapar vi ett utställningsrum/dialogyta med plats för olika tillfälliga utställningar, aktiviteter och evenemang – här tänker vi prova och testa olika sätt att aktivera våra samlingar och skapa intressanta möten med vår publik.

Aktuellt i Afrika Pågår