svenska
Lyssna
MENY

Om utställningen

SonAxis är en konstnärlig installation och intervention i Missionsutställningen, samlingarna och museets historia. Men framför allt i ett här och nu. Ett spårarbete som hör spåren av de kristna och vetenskapligt präglade kolonisatörerna, etnograferna och missionärerna, följer dem baklänges genom modernismens arv och konstruktioner av vithet. Missionen hörd som en väckelserörelse sprungen ur trauma. Det nordeuropeiska kristnandet formade fantasier om Kongo som det förlorade paradiset och nordeuropén som den ädle Vikingen, pånyttfödd. Fattigmission, Hednamission, inre och yttre, kämpade för att en ny ingenjörskonst skulle vittna om ett nytt medvetande. SonAxis ställer frågor om representation, kolonialism, vithet och den goda viljan i en samtid som brottas med rasismens historiska mekanismer. 
 
Roberto N Peyre är en konstnär av transatlantiskt ursprung baserad i Stockholm. I sin konst undersöker han olika konstruktioner och situationer som iscensätter maktstrukturer, objekt och subjekt. Det kan vara företeelser, organisationer, arkiv eller enskilda artefakter. Peyres konst präglas av en koreografisk, ofta audiovisuell, multidisciplinär relation till det konstnärliga skapandet. En relation som inte sällan tangerar praktiska, filosofiska och politiska friktioner, som del av kulturarv, biotop och andliga uttryck. Den publika interaktionen kan bestå i gatuprocessioner, livevideoperformance, teckningar eller kidnappning. 

Peyre är utbildad i fri konst, kritisk teori, samt aural- och visuell kultur, på Goldsmiths University of London, samt Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Han är även engagerad som producent på Konsthall C i Stockholm, styrelseledamot för föreningen Fylkingen i Stockholm, samt koordinator för konstbiennalen Ghetto Biennale i Port au Prince, Haiti. 

Tillbaka till utställningen