svenska
Lyssna
MENY

Japan - Bild och självbild

Samurajrustningar, sylvassa svärd, stiliserade masker, praktfulla textiler, ainu-folkets dräkter och japanskt tehus! Här speglas det traditionella Japan under samurajernas tid!

Utställningsbild Japan - Bild och självbild

Utställningen speglar det traditionella Japan från 1600-talet till slutet av 1800-talet. En tid som i väst liksom för det japanska folket förknippas med samurajernas värld. Föremålen har tydliga kopplingar till det moderna Japan och avspeglas i populärkulturen i till exempel japansk film, manga och mode.

I utställningen visas också ovanliga och aldrig tidigare utställda föremål från Japans ursprungsbefolkning, ainu. Ainu-folkets samhälle och bildvärld utgör en fascinerande kontrast till mer välkända element i den japanska kulturen. Deras öde i mötet med en starkare nation har paralleller på många håll i världen.

Bilden av det förindustriella Japan har format vår uppfattning om vad som tycks vara japansk kultur. Den har präglat museets samlingar men också försett den japanska befolkningen med en outtömlig repertoar av symboler med vilka de kan forma och omforma bilden av sig själva och det samhälle de lever i.