svenska
Lyssna
MENY

Tehuset

Naturskönt beläget i museets park med närhet till Djurgårdskanalen ligger det japanska tehuset Zui-Ki-Tei. Huset är omgivet av en trädgård formad utifrån temästaren Sen no Rikyus (1522-1591) ideal om den yttersta enkelhetens skönhet. I huset hålls olika evenemang, däribland teceremonier.

Tehuset Zui-Ki-Tei

Aktiviteter

Under perioden maj till oktober erbjuder vi traditionell teceremoni, öppet tehus och visningar. Övriga månader är tehuset stängt. Årets säsong i tehuset startar 19 maj. Aktiviteterna är kopplade till den japanska teceremonitraditionen. Det går även att boka teceremonier och visningar för privata grupper under denna period.

Under de mer kyliga månaderna arrangeras vanligen tekurser och fördrag. Dessa aktiviteter äger rum inne på museet. Flertalet aktiviteter sker i samverkan det Japanska tesällskapet Chado Urasenke Tankokai Sweden Association.

Programpunkter och teceremonier i tehuset hittar du i museets kalendarium eller längre ned på denna sida.

Historia

Tehuset Zui-Ki-Tei byggdes 1990 på den plats det står idag. Ett första tehus, med samma namn, uppfördes i parken redan 1935 och brann ner 1969. Det förmodas vara det första tehuset i Europa. Initiativtagare var japanologen Ida Trotzig (1864—1943).

Namnet har sin bakgrund i att "zui" står för både "löftesbringande" och "Sverige", "ki" för morgonrodnadens land (Japan) och "tei" betyder "litet hus"/"hyddel". Tehuset Zui-Ki-Tei är norra europas enda tehus som är öppet för allmänheten.

KONTAKT / BOKNINGAR

För att boka en privat teceremoni eller privat visning av tehuset mejlar du oss på e-post: tehuset@etnografiskamuseet.se.

Notera att inga aktiviteter är möjliga att genomföra i tehuset under perioden mitten oktober – mitten maj. Under dessa månader bevakas denna e-postadress mindre frekvent.

Tehuset Zui-Ki-Tei's vänner

Den ideella föreningen Tehuset Zui-Ki-Tei's Vänner har sitt ursprung i den kommitté som bildades för att hjälpa museet med renoveringen av tehuset inför dess 25-års jubileum som ägde rum sommaren 2015. Idag bidrar föreningen till underhållet av tehuset. Föreningen nås på e-post: tzvs.vanner@hotmail.com.

Medlemskap

Privatpersoner och företag är välkomna att bli medlemmar i föreningen och på så sätt bidra till dess verksamhet. Medlemskap för privatpersoner är 100 kr/år. Kostnad för företag är 1000 kr/år. Avgiften sätts in på Danske Bank, bankgiro 410-4527. Vänligen notera namn, adress, postadress och e-postadress vid inbetalningen. Föreningens organisationsnummer: 802502-0515.