svenska
Lyssna
MENY

Etnografiska museets vänner

Etnografiska museets vänförening grundades 1964 och har sedan dess varit nära lierad med museet och dess verksamhet.

En förening som stöder Etnografiska museet i dess verksamhet med att skapa förståelse för andra kulturer. Föreningen ordnar program som bidrar till museets utbud och främjar museets internationella relationer.

Vi arrangerar resor som förbereds genom studiecirklar på museet. Vänföreningarna inom Statens Museer för Världskultur samarbetar med varandra. Välkommen att bli medlem i vår förening.

Från den 1 februari 2016 är det fri entré till Etnografiska museet. Som medlem i vänföreningen går du också in gratis på de program som föreningen anordnar och får inbjudan till specialvisningar enbart för medlemmar. Om du visar upp ditt medlemskort får du dessutom 10 procent rabatt i restaurangen MatMekka och i museibutikerna på alla världskulturmuseerna – Etnografiska museet, Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet i Stockholm samt Världskulturmuseet i Göteborg. Läs om våra medlemsavgifter nedan. Välkommen att bli medlem!

 

MEDLEMSAVGIFTER

Enskild medlem, 200 kr
Par, gemensam adress, 300 kr
Studerande, under 26 år, 100 kr
Summan inbetalas på plusgiro 60 89 45-2. Glöm inte att ange namn och adress och e-postadress!
Organisationsnummer: 802410-4526

KONTAKTINFORMATION

Vill du kontakta föreningen skriv till föreningens e-postadress: ems.vanner@hotmail.com
Medlemmar med e-postadress uppmanas att skicka in den till vännerna, se adress ovan. Med e-postens hjälp kan vi snabbare informera om program, resor etc.

Postadress: c/o Etnografiska museet, Box 27 140, 102 52  STOCKHOLM

Etnografiska Museets vänner på Facebook