svenska
Lyssna
MENY

Etnografiska museets vänner

Etnografiska museets vänförening grundades 1964 och har sedan dess varit nära lierad med museet och dess verksamhet.

Etnografiska museets vänförening stöder museet i dess verksamhet med att skapa förståelse för andra kulturer. Föreningen ordnar program, aktiviteter och resor i anlsutning till museets verksamhet. Vänföreningen bildades 1964 och verkade aktivt för det nya museet som kunde öppna sina portar 25 år senare.

Som medlem i vänföreningen går du gratis på de program och specialvisningar som föreningen ordnar. Dessutom har du 10 procents rabatt i museets restaurang MatMekka och i Världskulturmuseernas butiker på Etnografiska museet, Medelhavsmuseet, Östasiatiska museet i Stockholm samt på Världskulturmuseet i Göteborg.

Kontakta vänföreningen med mejl på adress EMS.vanner@hotmail.com eller med brev till EMS c/o Etnografiska museet, Box 27 140, 102 52 Stockholm.

Medlemsavgift:             

Summan betalas på plusgiro 60 89 45-2. Glöm inte att ange namn, adress och e-postadress. Vänföreningens organisationsnummer är 802410-4526.