svenska
Lyssna
MENY

Bibliotek och arkiv

Välkommen till Etnografiska museets bibliotek! Här finns en stor samling litteratur, samt ett antal studieplatser. Biblioteket är tillgängligt för alla intresserade, efter överenskommelse.

Bild på en del av biblioteket

KONTAKT

E-post: bibliotek@etnografiska.se
Sök i Världskulturmuseernas bibliotekskatalog


OM BIBLIOTEKET

Etnografiska museets bibliotek är ett specialbibliotek med vetenskaplig och populärvetenskaplig litteratur. Bibliotekets fokus ligger i ämnen som etnografi, antropologi, materiell kultur, arkeologi, konsthistoria, religionshistoria, museologi, och litteratur som berör utomeuropeiska kulturer, inte minst ursprungsbefolkningar.
Bibliotekets samling av utställningskataloger från etnografiska museer runt om i världen är omfattande. Biblioteket har också ett antal löpande tidskrifter inom antropologi och etnografi. Besökare i biblioteket kan också ta del av elektroniska resurser, som t.ex. JSTOR.
Observera att böckerna läses på plats i biblioteket - ej hemlån.

Sök i Världskulturmuseernas bibliotekskatalog


SVEN HEDINS BIBLIOTEK

Sven Hedins Bibliotek förvaltas av Sven Hedins Stiftelse. Den litteratur som berör hans resor och vetenskapliga arbete finns deponerad på Etnografiska museet. Samlingen omfattar ca 3 000 böcker och särtryck och utgör en av landets absolut främsta samlingar vad gäller äldre litteratur om Ost- och Centralasien. Även Iran (Persien), Kaukasus och Sydasien, liksom Tibet är väl representerade.
För att få tillgång till Sven Hedins Bibliotek - vänd dig till Hedinstiftelsens föreståndare Håkan Wahlquist hakan@svenhedinfoundation.org eller till Etnografiska museets bibliotek.

Arkiv

Etnografiska museets arkiv är grunden för att förstå såväl museets samlingar som museets roll i historien. Här finns bland annat förteckningar över samlingarna, dokumentation och foton av föremål samt korrespondens. En stor del av arkivalierna är direkt knutna till föremålen och dess historia.

Här finns också intressant material från såväl medarbetare vid museet som externa forskare som bedrivit fältstudier i olika delar av världen.

Arkiven tar emot besök på förfrågan. Om du vill besöka oss eller har frågor om arkiven kontakta arkiv@varldskulturmuseerna.se.